Viktig med lekeplass i boligområder

Viktig med lekeplass i boligområder

Når det bygges nye boliger, enten de er i form av boligblokker som sameier eller borettslag, eller om de bygges i byggefelt, så er det viktig med muligheter for barna. Barna trenger et godt oppvekstmiljø, og det inkluderer også muligheten for tilgang til utendørs aktivitet i sitt nærområde. Små barn trenger lekemuligheter nær sine egne hjem slik at de får venner og kan være aktive. Når boliger bygges bør man derfor planlegge hvilken type lekeplass og lekeapparater som er riktig for det aktuelle boligområdet. Hvilken aldersgruppe av barn man kan forvente i et spesifikt boligområde er avhengig av hva slags boliger som bygges. Bygges større boliger med flere soverom, så er det veldig sannsynlig at aldersgruppen av barn kan variere mer enn om man kun har små leiligheter. I små … Les mer