Når det bygges nye boliger, enten de er i form av boligblokker som sameier eller borettslag, eller om de bygges i byggefelt, så er det viktig med muligheter for barna. Barna trenger et godt oppvekstmiljø, og det inkluderer også muligheten for tilgang til utendørs aktivitet i sitt nærområde. Små barn trenger lekemuligheter nær sine egne hjem slik at de får venner og kan være aktive. Når boliger bygges bør man derfor planlegge hvilken type lekeplass og lekeapparater som er riktig for det aktuelle boligområdet. Hvilken aldersgruppe av barn man kan forvente i et spesifikt boligområde er avhengig av hva slags boliger som bygges. Bygges større boliger med flere soverom, så er det veldig sannsynlig at aldersgruppen av barn kan variere mer enn om man kun har små leiligheter. I små leiligheter med et til to soverom, så er det ofte nystartede familier som bosetter seg. Da vil man som oftest kun ha små barn som trenger aktivitet. Dette er selvfølgelig ikke uten unntak, men man vil alltid måtte ta et valg i forhold til hva man forventer.

Det er mange fordeler med å planlegge muligheter for barna til å kunne finne aktiviteter og venner i sitt eget nabolag. Det er mye større sjanse for at barna trives hvis de har venner og muligheter for å kunne være aktive og utendørs i boligområdet de bor i.

lekeplass-lekeapparater-2

Barnefamilier trenger muligheter for barna

Barn trenger muligheter for å være aktive i sitt eget nærmiljø. En godt planlagt lekeplass kan derfor være ekstremt viktig for alle som bor i nabolaget da barn som trives skaper et hyggelig bomiljø. Dette er noe barnefamilier vurderer når de skal velge hvor de vil kjøpe bolig. Hvis det finnes lite for barna å gjøre i et boligområde, vil barnefamilien velge et annet sted å bo for å være sikre på at barna vil trives. Det er også viktig for dem at lekeplasser og lekeapparater passer for barna. Hvis man kun har bordtennisbord og andre apparater som er best egnet for litt eldre barn, så vil ikke små barn kunne få så mye nytte av disse apparatene som om de har klatrestativer, sandkasser og husker.

Hvilke lekeapparater bør man velge?

Når man skal velge lekeapparater for en lekeplass i et boligområde, så er det viktig å vurdere barnas alder. Størrelsen på leilighetene vil påvirke hvilken type familier som velger å bo i et boligområde, og man bør derfor vurdere lekeapparater som passer for hoveddelen av barna. Det er vanskelig å planlegge slik at lekeplassen passer for alle. Hvis man har 30 barn under 5 år og 2 på 10 år, så vil det være sannsynlig at man må velge å satse på lekeapparater for de under 5 år.

Hvilken aldersgruppe skal man sikte på i et nytt boligområde?

Når man bygger et nytt boligområde er det viktig å ta høyde for et tilbud som passer til den typen familier som kommer til å bo i dette boligområdet. Et byggefelt med hus tilpasset familier i etableringsfasen vil ofte ha barn fra laveste alder og gjennom hele barneskolen. Flere familier vurderer om de ønsker å bo utenfor denne typen byggefelt når barna ikke lenger trenger en lokal barneskole. Familier som derimot velger små leiligheter i byen, det vil si to-roms- eller tre-roms-leiligheter, har ofte kun planer om å bli der mens barna er små for enklere tilgang til jobber og studier.

Tags: