Det kan virke som et stort steg å ta dersom man vurderer å ta kontakt med en psykolog og det er ikke uvanlig at man er usikker rundt dette valget. Man trenger ikke ha store og livstruende problemer for å snakke med en psykolog.

En psykolog kan være hjelpsom både med små og store problemer, alt fra små og enkle hverdagsproblemer til større alvorlige psykiske lidelser. Det er viktig å være klar over at det ikke er en «terskel» på hvor store problemer man må ha for å kunne snakke med en psykolog.

Som sagt kan en psykolog hjelpe deg med å løse alt fra små livsproblemer til større psykiske lidelser. En psykolog kan løse eventuelle problemer man sliter med, samtidig som de kan hjelpe deg med å finne roten til problemet, de vil også hjelpe deg med å forstå hvorfor man føler det man føler. Dette gjelder uavhengig av hva man sliter med. De vil kunne gi deg mye informasjon som man kan bruke videre i livet.

En psykolog er ikke der kun for å hjelpe til med å løse eventuelle problemer man har, en del av jobben deres er også å lytte til det kunden har å si. Psykologen kan også komme med forslag til hvordan man kan komme seg ut av situasjonen man befinner seg i, og de vil bruke kunnskapen sin til å hjelpe deg i riktig retning. For mange vil en psykolog være til stor hjelp, og for enkelte kan en psykolog være en viktig redning.

Psykologer har taushetsplikt

Psykologer har taushetsplikt

Taushetsplikten gjelder for alle psykologer og leger. Dette er viktig for at man skal føle seg trygg når man snakker med psykologen sin. Ærlighet mellom psykologen og pasienten er viktig for at arbeidet skal gi resultater. Det er svært strenge krav som stilles for at taushetsplikten skal kunne fravikes, men psykologen har meldeplikt dersom han eller hun får informasjon om at pasientens eller andres liv er i fare. Psykologer har meldeplikt for å sikre liv og helse.

Hvem har rett til psykologhjelp?

I Norge har alle rett til å få nødvendig psykisk helsehjelp. Dersom man ønsker psykisk hjelp er det vanlig å først henvende seg til fastlegen sin. Fastlegen kan hjelpe deg med lette til moderate psykiske plager. Legen vil deretter ta en vurdering sammen med deg, om det er nødvendig å henvise deg videre til en psykolog. Dersom dette er tilfelle, vil fastlegen kunne hjelpe deg med å kontakte en psykolog eller andre hjelpetilbud som kommunen tilbyr.

Hva gjør en psykolog?

Hva gjør en psykolog

En psykolog vil være behjelpelig med alle slags psykiske problemer eller lidelser, uavhengig av hvor store de er. Det er ingen fasit på hvor store problemer man må ha for å kunne gå til en psykolog, dette er helt opp til hver enkelt person å velge selv om man syntes det er nødvendig.

Det å snakke med en psykolog vil være svært lønnsomt uavhengig av hvilken situasjon man er i. En psykolog kan hjelpe til med å både rydde opp i tanker, følelser og handlinger, og de gjør de kan bidra med at man aksepterer sin egen situasjon.

Dersom man har tatt kontakt med en psykolog, vil man samarbeide med psykologen sin om hvilken type behandling som er passende. Det er ikke nødvendig å forberede seg før man skal møte en psykolog. Dette skal være et sted der man kan si akkurat det man tenker og føler, uten å være redd for å bli dømt eller lignende.

Hvem egner seg?

Det er fort gjort å tenke at man må være psykisk syk eller være diagnostisert med en psykisk lidelse for å kunne dra til en psykolog. Dette er helt feil. En psykolog er et tilbud for alle i alle aldre, og den eneste som bestemmer om du er egnet til å dra til en psykolog eller ikke, er deg selv. Det spiller ingen rolle hvor store problemene man sliter med er, her finnes det ingen fasit. I de aller fleste tilfeller, har det å gå til en psykolog, en positiv virkning. Livet kan brått bli snudd på hodet av ulike årsaker, og det kan være en stor påkjenning for mange.

Andre grunner til at man kunne trenge psykologhjelp kan være at man sliter med ulike problemstillinger som kan omhandle blant annet depresjon, angst, ensomhet eller lignende. Det er heller ikke uvanlig å ønske en forandring av hvilket syn man har på livet eller seg selv. Mange har også problemer med å gi slipp på ting som har hendt tidligere i livet sitt, og som preger hverdagen man lever i. En psykolog kan også være til god hjelp dersom man sliter med å takle sinne eller sorg.

psykisk syk

Dersom man er inne i en svært mørk periode av livet sitt, kan det være vanskelig å finne motivasjon til å komme seg ut av dette mørke hullet på egenhånd. Da kan psykologen din være en redning som både hjelper deg ut av den mørke perioden samtidig som han eller hun vil jobbe med forebyggende arbeid for å hindre at man faller tilbake i den samme onde sirkelen som man befant seg i tidligere.  En psykolog kan være til god hjelp med alle slags problemer, og de kan bidra til at du får en lysere hverdag.

Resultater

Mange vil stille seg spørsmålet om det faktisk kommer til å gi resultater dersom man velger å oppsøke psykologhjelp. Mest sannsynlig kommer man til å oppnå noe positivt dersom man velger å gå denne veien. Forskning viser faktisk at hele 80% av de som får en form for psykologhjelp opplever bedring og positive resultater, sett i forhold av de som ikke går til noen form for behandling.

En psykolog sitter på mye kunnskap, og de kan hjelpe deg med å forstå hvorfor man føler det man føler, og deretter vil det bli lettere å løsne opp i problemene man opplever. Erfaringene man får av å dra til en psykolog vil man kunne ta med seg videre i livet, og man kan stille bedre forberedt dersom man opplever andre problemstillinger senere i livet.

Tags: