I disse dager er det veldig mye fokus på virus og spesielt Koronaviruset som har spredd seg i hele verden på relativt kort tid. Per i dag finner man mennesker som er smittet i alle verdensdeler med kun unntak av Antarktis.

Dette mye omtalte Koronaviruset er beslektet med Sars- og Mers viruset og har krevd sine første ofre det siste døgnet i både USA og Irland. Den 50 år gamle kvinnen i staten Washington som døde etter å ha blitt påvist viruset var i en høyrisiko gruppe med en større fare for alvorligere symptomer på grunn av sin sykehistorie.

Det som er spesielt i hennes tilfelle er at man ikke kan finne noen årsak til hvorfor hun pådro seg viruset. Personen som dessverre døde i Irland, pådro seg viruset etter reise til Italia.

Det man nå diskuterer er hvordan man sikrer seg mot å bli smittet og hvordan begrense virusets spredning. Alle har nå konkludert med at Korona viruset vil fortsette å spres og til og med den amerikanske presidenten Donald Trump, har motvillig sagt offentlig at man kan forvente at flere får viruset.

Koronavirus - Munnbind

Munnbind og håndsprit selges som varmt hvetebrød og i media ser man uttalelser som gir litt forvirrende budskaper. Flere sier at bruk av munnbind ikke beskytter, men tvert imot har en motsatt effekt. Det som er fakta og riktig, er at munnbind reduserer smittefaren ved riktig bruk.

Årsaker til hvorfor enkelte hevder at munnbind ikke er effektivt

De som sier at munnbind er en liten forsikring mot å pådra seg smitte fra virus og at man i verste fall kan øke faren, sier det på grunn av et par punkter.

munnbind2

  • For det første så er det hovedsakelig ment for personer som har luftveisinfeksjoner og lignende for, dermed å hindre at disse smitter andre.
  • At munnbind må sitte tett rundt nese og munn for å virke effektivt og at dette er vanskelig å få til for andre enn helsepersonell.
  • Munnbind hindrer kun store dråper ved dråpesmitte.
  • Sitter munnbindet feil og er ubevegelig så tar vi oss i ansiktet og fører eventuell smitte fra hender til øynene og munnen.

Man er sikrere med munnbind

I 2016 gjorde man en studie i New South Wales som fastslo at alle mennesker gjennomsnittlig berører ansiktet sitt 23 ganger per time. Hvis man tar i betraktning at man sover 8 av 24 timer i døgnet så tar man seg i ansiktet minst 368 ganger per døgn.

sikrere med munnbind

Så allerede her kan man fastslå at man tar seg i ansiktet både med og uten munnbind og dermed vil man automatisk avverge at hendene kommer i kontakt med slimhinner ved noen av disse 368 gangene hvis man har på munnbind.

I tillegg skal man også terpe ved god håndhygiene og spesielt i en tid som denne med dette smittsomme viruset på ferde. Ved hyppig håndvask og eventuelt bruk av desinfiseringsmidler til hendene, vil man også være mer beskyttet når man berører ansiktet og andre flater.

Hvis man tar punktene ovenfor som er oppsatt som årsaker til at man ikke trenger munnbind som beskyttelse så kan de plukkes fra hverandre. Det er for så vidt enkelt å vise til at munnbind reduserer smittefaren:

munnbind som beskyttelse

  1. Hvis munnbind egentlig er ment for mennesker med smitte for at de ikke skal overføre smitte til andre så sier vi ja takk til det. Det vi vet til nå er at mange kan være bærere av virus uten å være klar over det. Vi vet også at de færreste testes for eksempel for Korona viruset og mange har på denne årstiden vanlige forkjølelser. Hvis da folk har på munnbind når de ferdes i folksomme omgivelser så vil da munnbindet beskytte andre hvis de selv bærer viruset.
  2. Hvis munnbindet ikke er sikkert fordi allmennheten ikke har kunnskap om hvordan sette det på riktig, så er det enkelt å forklare hvordan det skal settes på.
  3. Hvis munnbind hovedsakelig hindrer store dråper ved dråpeoverføring så sier vi ja takk til det og. Det er i hvert fall bedre enn ingen beskyttelse.
  4. Det finnes også på markedet munnbind som dekker mer av ansiktet og er mer komfortable å ha på enn de helsepersonell bruker. Ved bruk av disse så vil man ikke komme i kontakt med ansiktet hvis man berører munnbindet. Slike munnbind har gjerne flere lag og i tillegg filter samtidig som de dekker alt i ansiktet utenom øynene. Disse er veldig ulik de ordinære som vi ser helsepersonell bruke som ofte kun er ment for bruk i en kort tid før de tas av eller byttes.

Inspirasjon til denne artikkelen:

Tags: