Det er veldig vanskelig å presist definere overvekt. Det som noen synes er overvekt vil andre synes er normalvekt. Samtidig er det stor forskjell i forskjellige kulturer og verdensdeler på hva man synes er en normal vekt.

Man kan vel si at overvekt er å ha for mye fett på kroppen i forhold til hva som er ønskelig – især i forhold til helse.

Overvektig person

Hva er BMI (Body Mass Index)?

Det finnes flere forskjellige metoder til å beregne om man er overvektig. Et av de eldste og mest brukte er Body Mass indes (BMI) som sir noe om vekten i forhold til høyden.

BMI beregnes ved hjelp av følgende formel: BMI = kg/m2
Dvs vekten dividert med kvadraten av høyden.

Et eksempel:

  • En kvinne veier 55 kg og er 1,68 m høy.
  • Hennes BMI er: 55 kg/(1,68 x 1,68) = 55/2,8224 = 19,5

Man kan så ut fra verdien av BMI si om man er overvektig og graderer overvekten:

BMI-tabell

Ved BMI på 30 (og over) – dvs fedme – er det økt risiko for forskjellige sykdommer, bl.a. hjerteinfarkt og diabetes (sukkersyke).

Hvor bra et mål er BMI for overvekt?

BMI er et mål for overvekt, men det har sine begrensninger. Den største svakheten er nok, at den ikke skiller mellom fett og muskler. Det betyr, at for eksempel en ung veltrenet mann med mange muskler vil få en høy BMI fordi muskler veier mer enn fett!

BMI sir heller ikke noe om hvor fettet sitter på kroppen. Det er helsemessig mer farlig å ha mye fett på magen enn for eksempel på lårene. Denne forskjel får man ikke frem på BMI.

Hva er midjemål og midje/hoftemål?

  • Et annet mål for overvekt derfor midjemål og forholdet mellom midjemål og hoftemål.
  • Midjemål er målet rundt om magen i høyde med navlen. Det sir noe om hvor mye fett man har på magen bukfett)
  • Midjemål over 94 cm hos menn og over 80 cm hos kvinner gir økt risiko for hjertekarsykdommer og diabetes
  • Midjemål over 102 cm hos menn og over 88 cm hos kvinner regnes som fedme

Det er helsemessig sett viktig hvor det overskytende fett sitter på kroppen.

Hvis fettet sitter på bak og lår (”pæreform”) som hos mange kvinner er det mindre risikofylt enn hvis det fortrinnsvis sitter på magen (”epleform”) som hos mange menn.

Tags: