Digital markedsføring er markedsføring ved hjelp av digitale medier. Denne typen markedsføring blir mer og mer relevant etter hvert som flere og flere tjenester flyttes til internett. Tidligere har man tilbudt tjenester fra fysiske lokasjoner og man måtte benytte seg av fysiske butikker for å kjøpe det man ønsket. I dag er flere og flere av disse fysiske tjenestene på vei til å bli tilbudt hovedsaklig på internett. For eksempel har man flere ganger forsøkt å selge dagligvarer på nett, men først nå er dette tilgjengelig for de fleste.

Mange fysiske utsalgssteder og kjeder har måttet gi opp kampen mot internett da siste julehandel viste at omsetningstallene falt dramatisk for de fleste. Markedsføring frem til flere og flere tjenester har blitt flyttet til internett har i hovedsak innebært annonsering med bredt nedslagsfelt ved hjelp av trykte medier og audiovisuelle medier. Når man benytter seg av denne typen markedsføring, så treffer man som oftest et større publikum enn man ønsker. Prisene for denne typen markedsføring er derfor forholdsvis høye.

Når man skal markedsføre digitale medier har man mange fordeler ved å benytte seg av digital markedsføring. En av disse er at man kan inkludere direkte linker til hjemmesider og produkter i nettbutikker. Ved hjelp av analyseverktøyer kan man også få detaljert informasjon om hvordan brukerne benytter seg av nettsidene slik man kan justere sidene i forhold til brukerne.

Ved hjelp av denne typen verktøyer og innsamlet informasjon og indeksering hos søkemotorer og andre tilbydere av digital markedsføring, så kan man rette markedsføring til den gruppen av brukere man ønsker å nå i stedet for å benytte seg av det brede nedslagsfeltet til tradisjonell markedsføring.

Hva er fordeler med digital markedsføring

De viktigste fordelene med digital markedsføring er et man kan rette markedsføringen direkte mot de brukerne man ønsker å nå frem til, i tillegg til at man kan linke sammen annonser med nettsider og nettbutikker. Man kan benytte seg av annonsering på grunnlag av søkebegreper eller innsamlet informasjon om brukerne i stedet for å forsøke å nå frem til flest mulig.

Ikke bare vil man da raskere finne de mest aktuelle kundene, men på grunn av at man bare betaler for relevante klikk eller visninger, så vil man derfor også kunne redusere utgifter selv om man når frem til like mange eller flere potensielle brukere eller kunder.

For mer informasjon, se https://www.mementor.no/digital-markedsforing/

Markedsføring med sosiale medier

Digital markedsføring kan foregå ved hjelp av sosiale medier. Når man benytter seg av sosiale medier for digital markedsføring, så kan det være enten ved hjelp av det enkelt sosiale mediets markedsføringskonsept, eller man kan benytte seg av sitt eget nettverk i forbindelse med sosiale medier. Mange bygger opp sitt eget nettverk som blogger eller liknende, og benytter dette nettverket for markedsføring av produkter eller annet.

Annonsering ved hjelp av søkemotorer

En metode for digital markedsføring er å benytte seg av tjenestene til søkemotorene. De fleste som har begitt seg ut på søkemotor-delen ser store fordeler med dette. Man kan sette opp annonser som man ønsker som så av søkemotorene vil vises for de mest relevante brukerne. I hovedsak vil denne typen markedsføring vises gratis frem til noen klikker på annonsen. Først på dette tidspunktet vil du måtte betale for markedsføringen, men du betaler kun for de klikkene du får på annonsen.

Affiliate markedsføring

En annen form for markedsføring som også hjelper deg å nå frem til de mest relevante brukerne eller kundene, er affiliate markedsføring. Ved hjelp av såkalte affiliate nettverk, så kan du velge hvilke annonser du ønsker å benytte på dine nettsider. På denne måten vil annonsen bli plassert på de nettsidene hvor eierne av nettsiden forventer at flest er interessert i dine produkter.

Tags: